a6780s
您现在的位置: 首页 > 电视剧 > 香港剧 > 家和万事兴
家和万事兴
  • 地区:台湾
  • 导演:未知
  • 主演:黄少祺 六月 陈冠霖
  • 上映:2010
  • 更新:2013-07-14
6.7 6.7
(9人评价过此片)
下载列表
[第01集]
[第02集]
[第03集]
[第04集]
[第05集]
[第06集]
[第07集]
[第08集]
[第09集]
[第10集]
[第11集]
[第12集]
[第13集]
[第14集]
[第15集]
[第16集]
[第17集]
[第18集]
[第19集]
[第20集]
[第21集]
[第22集]
[第23集]
[第24集]
[第25集]
[第26集]
[第27集]
[第28集]
[第29集]
[第30集]
[第31集]
[第32集]
[第33集]
[第34集]
[第35集]
[第36集]
[第37集]
[第38集]
[第39集]
[第40集]
[第41集]
[第42集]
[第43集]
[第44集]
[第45集]
[第46集]
[第47集]
[第48集]
[第49集]
[第50集]
[第51集]
[第52集]
[第53集]
[第54集]
[第55集]
[第56集]
[第57集]
[第58集]
[第59集]
[第60集]
[第61集]
[第62集]
[第63集]
[第64集]
[第65集]
[第66集]
[第67集]
[第68集]
[第69集]
[第70集]
[第71集]
[第72集]
[第73集]
[第74集]
[第75集]
[第76集]
[第77集]
[第78集]
[第79集]
[第80集]
[第81集]
[第82集]
[第83集]
[第84集]
[第85集]
[第86集]
[第87集]
[第88集]
[第89集]
[第90集]
[第91集]
[第92集]
[第93集]
[第94集]
[第95集]
[第96集]
[第97集]
[第98集]
[第99集]
[第100集]
[第101集]
[第102集]
[第103集]
[第104集]
[第105集]
[第106集]
[第107集]
[第108集]
[第109集]
[第110集]
[第111集]
[第112集]
[第113集]
[第114集]
[第115集]
[第116集]
[第117集]
[第118集]
[第119集]
[第120集]
[第121集]
[第122集]
[第123集]
[第124集]
[第125集]
[第126集]
[第127集]
[第128集]
[第129集]
[第130集]
[第131集]
[第132集]
[第133集]
[第134集]
[第135集]
[第136集]
[第137集]
[第138集]
[第139集]
[第140集]
[第141集]
[第142集]
[第143集]
[第144集]
[第145集]
[第146集]
[第147集]
[第148集]
[第149集]
[第150集]
[第151集]
[第152集]
[第153集]
[第154集]
[第155集]
[第156集]
[第157集]
[第158集]
[第159集]
[第160集]
[第161集]
[第162集]
[第163集]
[第164集]
[第165集]
[第166集]
[第167集]
[第168集]
[第169集]
[第170集]
[第171集]
[第172集]
[第173集]
[第174集]
[第175集]
[第176集]
[第177集]
[第178集]
[第179集]
[第180集]
[第181集]
[第182集]
[第183集]
[第184集]
[第185集]
[第186集]
[第187集]
[第188集]
[第189集]
[第190集]
[第191集]
[第192集]
[第193集]
[第194集]
[第195集]
[第196集]
[第197集]
[第198集]
[第199集]
[第200集]
[第201集]
[第202集]
[第203集]
[第204集]
[第205集]
[第207集]
[第208集]
[第209集]
[第210集]
[第211集]
[第212集]
[第213集]
[第214集]
[第215集]
[第216集]
[第217集]
[第218集]
[第219集]
[第220集]
[第221集]
[第222集]
[第223集]
[第224集]
[第225集]
[第226集]
[第227集]
[第228集]
[第229集]
[第230集]
[第231集]
[第232集]
[第233集]
[第234集]
[第235集]
[第236集]
[第237集]
[第238集]
[第239集]
[第240集]
[第241集]
[第242集]
[第243集]
[第244集]
[第245集]
[第246集]
[第247集]
[第248集]
[第249集]
[第250集]
[第251集]
[第252集]
[第253集]
[第254集]
[第255集]
[第256集]
[第257集]
[第258集]
[第259集]
[第260集]
[第261集]
[第262集]
[第263集]
[第264集]
[第265集]
[第266集]
[第267集]
[第268集]
[第269集]
[第270集]
[第272集]
[第273集]
[第274集]
[第275集]

【家和万事兴的剧情简介】

  《李记饼铺》代代相传至今已有百年,看似幸福美满的三代同堂,其实暗潮汹涌。李家有二个禁忌的话题,一个是老头家李万世,年轻时在外与人生下一个儿子,老头嬷李王好,曾经大肚量的想要将丈夫 的私生子接回,但却遭对方的拒绝,自此李王好对这个不识好歹的私生子没好脸色。另一个是李家长子李再传的亲生女儿李文芳三岁走失,再传的太太碧华强烈怀疑文芳的走失,是养女李正男所为,但却苦无证据,尽管事过境迁二十多年,众人早已淡忘失去文芳的痛,但唯独碧华,从未放弃找回文芳,且不管正男如何的努力,如何的讨好她,得到的都是冷然以对...... 《李记饼铺》百年铺的这天,李家流落在外多年的私生子廖再兴带着妻子丽云回来,表面上想要认祖归宗,私底下却是觊觎着李家的家产,李家上上下下都看起了再兴夫妻的狼子野心,却因各自的身份立场不同,各自有着不同的反应,不仅再兴夫妻窃喜着有机可趁,连李万世的死对头林金龙,也虎视耽耽的伺机而动,想要将《李记饼铺》,一举击垮...... 内忧外患外不断的《李记饼铺》能够走过风风雨雨,顺利的代代相传经营下去吗?流落在外的饼铺第四代接班人李文芳,究竟是生还是死?李正男会甘于多年的努力,换来一场空吗?